เครื่องจักรของเรา

Machine Name

Lathe Machine 560x1500GW

Milling Machine X1200 Y600 Z600

CNC Milling Machine X1200 Y500 Z550

Surface Grinding Machine X600Y300

Wire cut Machine X320 Y250 Z165

CNC Lathe 220×250

Bending Machine 50 Ton

Shearing Machine 1500×10 F

5115 CNC 5114 5113 51122